Najczęściej zadawane pytania

F.A.Q.
1. Jakie dokumenty muszę załatwić przed zleceniem wykonania projektu gazu dla istniejącego domu jednorodzinnego/mieszkania?

Przed kontaktem z biurem projektowym w celu wykonania projektu instalacji gazowej należy uzyskać następujące dokumenty:
– aktualne warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG (ważność dokumenty 2 lata) – wniosek złożyć w biurze obsługi klienta Polskiej Spółki Gazownictwa, czas oczekiwania na warunki to ok. 2 tygodnie
– aktualna opinia kominiarska (ważność pół roku)
– zgoda zarządcy budynku (w przypadku jeżeli budynek nie jest własnością inwestora)
– mapę zasadniczą w skali 1:500 – wniosek składamy w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego – czas oczekiwania do 2 tygodni, często otrzymuje się od ręki.

2. Jak wygląda procedura po zleceniu wykonania projektu?

Po podpisaniu zlecenia na prace projektowe, w którym zawarty jest zakres prac, termin realizacji, ilość egzemplarzy oraz wartość zlecenia projektant przystępuje do następujących czynności:
– inwentaryzacja obiektu (umawia się z inwestorem na pomiar mieszkania / domu)
– opracowanie projektu w zakresie zgodnym ze zleceniem
– wydanie projektu inwestorowi w uzgodnionej ilości egzemplarzy
– wstępnie uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

3. Co po otrzymaniu projektu budowlanego?

Po odebraniu dokumentacji projektowej od projektanta należy złożyć następujący komplet dokumentów w wydziale budownictwa / architektury Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego:
– 4 egzemplarze projektu budowlanego
– wypełniony i podpisany wniosek o pozwolenie na budowę
– wypełnione i podpisane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

4. Kiedy otrzymam z urzędu pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę ogranicza się do 65dni.

5. Odebrałem projekt z Urzędu Miasta, co dalej?

Po odebraniu Decyzji o pozwoleniu na budowę należy odczekać 14 dni na jej uprawomocnienie się.
Następnie:
– założyć Dziennik Budowy (do nabycia w Urzędzie Miasta / PINB / Starostwie Powiatowym)
– wynająć Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
– zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych w Państwowym Inspektoracie Budowlanym wraz ze złożeniem oświadczenia kierownika budowy
– przystąpić do realizacji inwestycji

6. Czy pełnicie również funkcje kierownika budowy?

Tak, posiadamy uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.
Zapraszamy do kontaktu.

7. Zakończyłem inwestycję czy powinienem gdzieś to zgłosić?

Tak. Zakończenie inwestycji / robót budowlano-instalacyjnych należy zgłosić do następujących instytucji:
– Polska Spółka Gazownictwa – w celu odbioru wykonanej instalacji gazu
– Kominiarz – w celu odbioru wykonanej instalacji wentylacji
– Państwowy Inspektorat Budowlany – w celu zgłoszenia zakończenia inwestycji (należy przedłożyć dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy oraz dokumenty odbiorowe otrzymane od PSG i Kominiarza)

8. Jaki jest koszt wykonania projekt?

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie w zależności od lokalizacji obiektu, kubatury, dostępności do dokumentacji architektonicznej i wielu innych czynników.

9. Czy wykonujecie projekty przyłączy do domu jednorodzinnego/obiektu?

Tak, ale tylko w przypadku wykonania kompleksowego projektu instalacyjnego (projekt przyłączy wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi obiektu/domu jednorodzinnego)

10. Co jest potrzebne do wykonania projektu przyłączy?

Przed przystąpieniem do prac projektowych niezbędne są następujące dokumenty:
– podkłady architektoniczne budynku w wersji edytowalnej / ewentualne zlecenie wykonania inwentaryzacji budowlanej obiektu.
– aktualna mapa zasadnicza (do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta/Starostwa) – czas oczekiwania do 2 tygodni, często otrzymuje się od ręki.
– aktualna mapa do celów projektowych – wykonana przez uprawnionego geodetę i zatwierdzona przez Wydział Geodezji.
– aktualne warunki techniczne przyłączenia do sieci (zazwyczaj są ważne 2 lata) – wniosek złożyć w biurze odpowiedniej spółki wodociągowej, czas oczekiwania na warunki to od 2 do 4 tygodni.
– wypis z rejestru gruntów – (do uzyskania w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta/Starostwa) – czas oczekiwania do 2 tygodni, często otrzymuje się od ręki.
– zgody wejścia w teren – w przypadku przejścia projektowanymi instalacjami przez działki nie będące własnością inwestora.
– cierpliwość

11. Jaki jest czas oczekiwania na wykonanie projektu?

Czas realizacji dokumentacji projektowej jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu oraz stopnia skomplikowania projektu.

12. Czy zajmujecie się także wykonawstwem.

Nie, jednak służymy pomocą w nawiązaniu kontaktu.

13. Czy jest możliwe wprowadzanie zmian w projekcie?

Każdy z przypadków rozpatrujemy indywidualnie. Każda zmiana na wpływ na termin wykonania projektu. Przy zmianie zakresu może ulec zmianie również cena.

14. Czy formalności w urzędach i innych instytucjach leżą po stronie inwestora czy projektanta?

Wszelkie formalności związanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę leżą po stronie inwestora. Jest jednak możliwość reprezentowania Inwestora przed organami administracji publicznej i samorządowej, gestorów sieci i innych instytucji państwowych we wszystkich sprawach, związanych z uzyskaniem warunków, uzgodnień i decyzji w celu realizacji zadania, po udzieleniu przez Inwestora stosownego Pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę.

Biuro Projektowe
AQUAHEAT
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych.
ul. Dąbrowskiego 48/4, 41-500 Chorzów
NIP: 627-238-66-72
Jesteśmy tutaj
Lokalizacja biura
https://aquaheat.pl/wp-content/uploads/2022/12/mapka-png.png
Kontakt
Skontaktuj się z nami
Wyśli maila na biuro@aquaheat.pl
Odpowiadamy w ciągu
48 godzin roboczych.

Nie chcesz czekać? Zadzwoń:
+48 535 091 115
Avantage
Headquarters
Visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea sharing installed base portals.
Our locations
Where to find us?
https://aquaheat.pl/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Get in touch
Avantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.